Ordensregler

Ordensregler for Marstal Kajakklub

Foreningen er din og min, men især vores. Den er resultatet af et mangeårigt fællesskab. Brug af klubben kræver derfor respekt for fælles ejendom og værdier.
Klubbens aktiviteter, instruktionen og den daglige drift lader sig kun gøre, hvis vi hjælper hinanden. Som medlem af klubben ser man med glæde, at du bidrager med praktisk arbejde (som f.eks. rengøring og vedligeholdelse) i det daglige og i forbindelse med særlige arrangementer.

Køkken og Klubstue

Køkkenet skal efterlades uden opvask. Skulle der ved en fejl stå noget på bordet – så vask det med.
Køleskabet er ikke til privat opbevaring. Madrester, vinflasker m.m. tages med hjem eller smides ud.
Kaffemaskine slukkes, og det brugte filter lægges i affaldsspanden.
Tomme flasker stilles i kassen i damernes toiletrum.
Bruger du ovn, skal den rengøres, så de efterfølgende kan benytte en ren ovn.
Bordene ryddes, stilles på plads og tørres af.
Stolene sættes på plads.
Gulvet fejes og svabres med rent vand.
Skraldespanden tømmes.
Der må ikke efterlades private genstande i klubben, som for eksempel rotøj.
Den sidste, der forlader klubben, sikrer sig, at alle døre er lukkede og lyset slukket.

Omklædningsrum og toiletter

Omklædningsrummene skal være ryddelige. Sæt tasker/sko på gulvet, så alle kan være der.
Bruser og omklædningsrum svabres for vand og gøres rent efter brug.
Med mange i rummet kan man med fordel svabre flere gange.
Affald lægges i den dertil indrettede affaldsspand i køkkenet.
Toilet og håndvask gøres ren efter brug. Benyt rengøringsmidlerne, der står i toiletrummene.
Sørg for at affaldsspanden i toiletrummet bliver tømt – den skal ikke proppes til.
Private genstande så som rotøj og håndklæder må ikke efterlades i omklædningsrummet.
Hvis du har lånt våddragt og håndklæde af klubben, vaskes det derhjemme og lægges
tilbage i klubben.
Glemt tøj lægges i glemmekassen i klubstuen.
Check at omklædningsrummet er helt ryddeligt, før du forlader det.

Kajakker

Alle kajakker skal efter endt tur afvaskes og tørres. Det gælder også skørtet. Vesten kun, hvis man har været i vandet.
Kajakker og grej skal anbringes på deres faste pladser. Nogle både skal anbringes på en særlig måde, så de ikke deformeres.
Private kajakker og grej må ikke benyttes af medlemmerne uden tilladelse.
Skurene skal efterlades ryddeligt og aflåst. Det samme gælder klubhus.
Medlemmer skal respektere, at der også er andre brugere i klubben og i klubbens nære omgivelser.

Fejl og mangler ved kajakker og klubhus indrapporteres til bestyrelsen.

 
Cecilie Larsen