HUSK LIGE
NØGLEN

Gæster

Velkommen til vores gæster
 
Gæsteroere er velkomne i Marstal Kajakklub. Vi har fine faciliteter for kajakopbevaring i både Marstal og Ærøskøbing, som vi gerne stiller til rådighed for vores besøgende.
 
Gæstenøgle til Klubhuset i Marstal
 
Mod et depositum på kr. 200,- kan gæstende kajakroere få adgang til kajakopbevaring i Klubhuset i Marstal i max. 3 døgn. Klubhuset er beliggende ved "Lille Hav" i Marstal havns sydlige del.
Nøgleudlevering og -aflevering samt afregning af depositum foregår på Marstal Bibliotek/Turistinformation, Skolegade 26, Marstal, tlf.63 52 63 60. Turistinformationen har åbnet mandag, onsdag, torsdag fra 13-18, tirsdag 10-13, fredag 10-14.
Nøglen fungerer kun til Klubhusets gæsteskur, beliggende på højre side af Klubhuset, set fra vandet. Der er sat et skilt på døren. Skuret må ikke bruges til længere ophold eller overnatning.
Der kan gøres brug af lystbådehavnens faciliteter, såsom toilet og bad, strøm, køkken etc.
Vedrørende overnatning henvises til den nærliggende campingplads, vandrehjemmet eller Marstals mange B&B og hoteller.
 
Gæstenøgle til Kajakhuset i Ærøskøbing

Mod et depositum på kr. 200,- kan gæstende kajakroere få adgang til Kajakhuset Ærøskøbing i max. 3 døgn. Kajakhuset Ærøskøbing er beliggende på Trekanten, Vestre Bådehavn / Lystbådehavnen i Ærøskøbing.
Nøgleudlevering og -aflevering samt afregning af depositum foregår på Turistinformationen, Havnen 4, Ærøskøbing, tlf. 62 52 13 00, www.ærø.dk. 
Skuret må ikke bruges til længere ophold eller overnatning.
Der kan gøres brug af lystbådehavnens faciliteter, såsom toilet og bad, strøm, køkken etc.
Vedrørende overnatning henvises til den nærliggende campingplads, vandrehjemmet eller Marstals mange B&B og hoteller.