Marstal Kajakklubs sikkerhedsbestemmelser

Alle medlemmer skal kunne svømme 600 m (børn under 12 år dog kun 350 m) og må ikke lide af sygdomme, der kan have betydning for sikkerheden.

Frigivne roere må ro alene. Medlemmer kan frigives efter samlet mindst 50 km på vandet. Ved frigivelse skal man i 4-8 sekundmeter kunne demonstrere evne til selv at kunne komme tilbage i kajakken efter kæntring samt kunne redde en makker. Se de særlige krav til frigivelse nedenunder.

Ikke frigivne må kun ro i følgeskab med frigivne og i en afstand fra kysten, der må betegnes som forsvarlig. Der må maksimalt kun være én ikke-frigiven roer pr. frigivet medlem. Dette gælder dog ikke for instruktører. Børneroere skal altid være i følge med voksne og kan tidligst frigives som 14-årige.

Af hensyn til eventuel identifikation skal alle kajakker være mærket med nummer og klubbens navn. Al materiel skal ligeledes være mærket. Private både skal være mærket med initialer og det tildelte nummer.

Der skal bæres typegodkendt svømmevest hele året.

Kun frigivne roere må være på vandet i vinterperioden (fra 1. oktober til 1. maj). Alene må der kun roes på vand, hvor man kan bunde (maksimalt 1 meter), dog må sejlrende og havnebassiner passeres.

Er man to eller flere roere må der roes frit.

Roere med IPP 3 niveau, der kan rulle i vinterkoldt vand, har dog tilladelse til at ro frit. Instruktørgruppen kan til enhver tid kræve at se mindst to former for selvredning.
Der skal anvendes våd- eller tørdragt samt sikres beskyttelse af hoved og fingre.

Alle roere skal ved turens begyndelse udfylde roprotokol med følgende:

Fulde navn – kajaknummer – starttidspunkt – evt mål for turen.

Ved hjemkomst noteres følgende:

Tidspunkt – evt. hvor turen gik hen - antal km – samlet antal km til dato.

Krav til frigivelse

Mindst 50 km’s erfaring på vandet.

Makkerredning på dybt vand og i vindstyrke 4-8 sekundmeter. Der benyttes almindeligvis X-redning, hvor kajakken tømmes på tværs af redderens kajak. Aspiranten skal både kunne redde sin makker og selv blive reddet.
Selvredning efter kæntring på dybt vand og ligeledes i 4-8 sekundmeter vind. Man skal kunne udføre en selvredning ved hjælp af paddle-float (pagajflyder).

NB! Bestyrelsen ønsker at understrege, at redningsøvelserne skal læres og ikke bare kunnes en enkelt gang.

Teori: Kendskab til kajaktyper og pagajer, beklædning, sikkerhedsudstyr, rutevalg (kort, fredede områder, afstande), vind og bølger, strøm, tåge, tordenvejr, kuldeskader, risikomomenter.

Om klublivet

I Marstal Kajakklub lægger vi vægt på, at medlemmerne hjælper og støtter hinanden, ikke blot i det daglige, men også i det mere overordnede mål med at få klubben vedligeholdt og udviklet. Klubben bliver ikke bedre, end hvad medlemmerne selv bidrager med, - dette uanset om man er voksen eller junior.

Generelt ønsker vi for klubben:

At fremme det sociale samvær og styrke båndene mellem generationerne.
Støtte og fremme ungdomsarbejdet samt skabe gode fritidsmuligheder for de uddannelsessøgende i Marstal.

At sikre et højt uddannelsesniveau for instruktører og give gode muligheder for at dygtiggøre sig.

At basere klubledelsen på nøgleordene: Åbenhed, fleksibilitet og uddelegering for at fremme en positiv atmosfære i klubben med stor involvering af medlemmerne.

At etablere en bådpark, der giver alle mulighed for at finde netop den kajak, der passer.

At give medlemmer og klubbens gæster muligheder for at opleve Ærø og Øhavets helt unikke natur fra den helt særlige vinkel man oplever fra en havkajak.

Cecilie Larsen