Marstal Kajakklubs sikkerhedsbestemmelser

Alle medlemmer skal kunne svømme 600 m (børn under 12 år dog kun 350 m) og må ikke lide af sygdomme, der kan have betydning for sikkerheden. Medlemmer skal på opfordring kunne demonstrere svømmefærdigheden for en ansvarlig person fra klubben.

Frigivne roere må ro alene. Medlemmer kan frigives efter samlet mindst 50 km på vandet. Ved frigivelse skal man i 4-8 m/s kunne demonstrere evne til selv at kunne komme tilbage i kajakken efter kæntring samt kunne redde en makker. Se de særlige krav til frigivelse nedenunder.

Ikke frigivne må kun ro i følgeskab med frigivne og i en afstand fra kysten, der må betegnes som forsvarlig. Der må maksimalt kun være én ikke-frigiven roer pr. frigivet medlem. Dette gælder dog ikke for instruktører. Børneroere skal altid være i følge med voksne og kan tidligst frigives som 14-årige.


Af hensyn til eventuel identifikation skal alle klubkajakker være mærket med nummer og klubbens navn. Al materiel skal ligeledes være mærket. Private både skal være mærket med ejerens navn på en TRYG mærkat.(1)


Der skal bæres typegodkendt svømmevest hele året.


Kun frigivne roere må være på vandet i vinterperioden (fra 1. oktober til 1. maj). Alene må der kun roes på vand, hvor man kan bunde (maksimalt 1 meter), dog må sejlrende og havnebassiner passeres.


Er man to eller flere roere må der roes frit.


Roere med IPP 3 niveau, der kan rulle i vinterkoldt vand, har dog tilladelse til at ro frit. Instruktørgruppen kan til enhver tid kræve at se mindst to former for selvredning.


Der skal anvendes våd- eller tørdragt samt sikres beskyttelse af hoved og fingre.


Alle roere skal ved turens begyndelse udfylde roprotokol med følgende:


- Fulde navn – kajaknummer – starttidspunkt – evt. mål for turen.
- Ved hjemkomst noteres følgende:
- Tidspunkt – evt. hvor turen gik hen - antal km – samlet antal km til dato.

 

 

Klubbens krav til frigivelse

 

Mindst 50 km’s erfaring på vandet.


Makkerredning på dybt vand og i vindstyrke 4-8 m/s. Der benyttes almindeligvis X-redning, hvor kajakken tømmes på tværs af redderens kajak. Aspiranten skal både kunne redde sin makker og selv blive reddet.


Selvredning efter kæntring på dybt vand og ligeledes i 4-8 m/s vind. Man skal kunne udføre en selvredning ved hjælp af paddle-float (pagajflyder).


NB! Bestyrelsen ønsker at understrege, at redningsøvelserne skal læres og ikke bare kunnes en enkelt gang.


Teori: Kendskab til kajaktyper og pagajer, beklædning, sikkerhedsudstyr, rutevalg (kort, fredede områder, afstande), vind og bølger, strøm, tåge, tordenvejr, kuldeskader, risikomomenter.


Deltagelse på kurser


Man kan deltage på kurser til IPP2 certifikat eller højere niveau fra det år, hvor man fylder 14 år.


Man kan deltage på børne- og ungeholdet til og med det år, hvor man fylder 14 år. Den nedre aldersgrænse er individuel afhængig af barnets fysiske formåen og evne til at efterkomme en kollektiv besked. Lederen af børne- og ungeholdet afgør suverænt om et barn er klar til at deltage på holdet.

 


(1) Der behøver ikke at være navn eller nummer udenpå kajakken, blot der er et TRYG skilt med navn og telefonnummer inden i.