IPP Niveauer

I Paddle Pass                        Se IPP regler fra DKF her
 
Dansk Kano og Kajak Forbund bruger fremover navnet “IPP” for de danske implementeringer af Euro Paddle Pass (EPP) standarden. Derfor hedder de danske kajakkurser fremover IPP. Indholdet, niveauet og kurset i øvrigt, er der ikke lavet om på.

Opdateret marts 2010

Gældende for klubber under DKF. Dette er nu år 3 med EPP og systemet er nu indarbejdet mange steder.

1. Alle DKF-klubber kan frem til og med 2011, uanset hvilke instruktørkræfter klubben råder over, friro medlemmerne til og med EPP 2, såfremt den samlede undervisning står mål med de krav der stilles i EPP-retningslinierne.

2. Hvis der friros i henhold til pkt. 1, vil det være klubbens ledelse der står inde for at niveauet overholder EPP-standarderne, ligesom klubben vil stå som bevisudsteder. På sigt skal EPP certificering ske af en registreret instruktør.

3. Personer der har gennemført det gamle DKF Grundkursus (før 2007), kan ”omregistreres” til det nye Instruktør 1.
Se "merit". Der kan kun ske konverteringer fra det gamle DKF system til nye.

4. Personer der har gennemført det gamle DKF Instruktørkursus (før 2007), kan ”omregistreres” til det nye Instruktør 2. se "merit. Der kan kun ske konverteringer fra det gamle DKF system til nye.

5. Instruktører uddannet på DKF kurser fra 2008 og fremefter placeres automatisk i det nye instruktør system.
 
 
Cecilie Larsen