IPP Niveauer

I Paddle Pass                        Se IPP regler fra DKF her
 
Dansk Kano og Kajak Forbund (DKF) bruger fremover navnet “IPP” for de danske implementeringer af Euro Paddle Pass (EPP) standarden. Derfor hedder de danske kajakkurser fremover IPP. Indholdet, niveauet og kurset i øvrigt, er der ikke lavet om på.

Opdateret september 2018

Følgende retningslinjer er gældende for klubber under DKF.

1.
Alle DKF-klubber kan stadig i en tidsbgerænset periode, uanset hvilke instruktørkræfter klubben råder over, friro medlemmerne til og med IPP 2, såfremt den samlede undervisning står mål med de krav, der stilles i IPP-retningslinierne.

2.
Hvis der friros i henhold til pkt. 1, vil det være klubbens ledelse, der står inde for, at niveauet overholder IPP-standarderne, ligesom klubben vil stå som bevisudsteder. På sigt skal IPP certificering ske af en registreret instruktør.

3.
Personer, der har gennemført det gamle DKF Grundkursus (før 2007), kan ”omregistreres” til det nye DKF Instruktør 1. For merit kontakt sekretariatet.

4.
Personer, der har gennemført det gamle DKF Instruktørkursus (før 2007), kan ”omregistreres” til det nye DKF Instruktør 2. For merit kontakt sekretariatet.

5.
Instruktører uddannet på DKF kurser fra 2008 og fremefter placeres automatisk i det nye instruktør system.