Indmeldelsesblanket

Indmeldelsesblanket
 
Jeg indmelder mig hermed i Marstal Kajakklub, idet jeg samtidig erklærer at ville efterleve de til enhver tid gældende regler og vedtægter. Jeg er endvidere blevet informeret om klubbens privatlivspolitik.
 
Vedtægter og privatlivspolitik kan ses på klubbens hjemmeside.
 
Jeg er i stand til at svømme 600 m (Børn under 12 år dog kun 350 m) og vil ved opfordring kunne vise dette for en ansvarlig person fra klubben.
 
Nøgle til klubhuset kan efter frigivelse, og mod erlagt depositum, udleveres tidligst fra det år medlemmet fylder 14 år.
 
Jeg bekræfter at være opmærksom på og accepterer mit ansvar og mine forpligtelser overfor Marstal Kajakklub i relation til følgende:
  • Jeg erklærer på tro og love at være rask, idet jeg ikke er bekendt med at lide af nogen sygdom, der medfører lammelser eller tab af bevidsthed eller handicaps, som kan have betydning for sikkerheden på vandet.
  • Al aktivitet i Marstal Kajakklub sker for min egen regning og risiko.
  • Benytter jeg klubbens både og/eller andet materiel, er det på mit eget ansvar, og jeg er erstatningspligtig overfor Marstal Kajakklub, såfremt jeg ved ødelæggende eller skødesløs adfærd påfører klubben tab i form af skader på ejendom eller materiel.
  • Marstal Kajakklub påtager sig intet ansvar eller erstatningspligt i nogen retning for tilskadekomst eller for mine private ejendele, ligesom disse forhold ikke er forsikret via Marstal Kajakklub.
Udfyld formularen herunder for at søge optagelse i Marstal Kajakklub, og afkryds de kursustilbud som du ønsker at benytte dig af. Vi sender dig så en e-mail for at få bekræftet din identitet, samt et indbetalingskort vedrørende kontingent og kursusgebyr.
 
Oplysninger vedrørende forældre udfyldes kun for ansøgere under 18 år.
 
Fornavn
Mellemnavn
Efternavn
Adresse
Postnr
By
E-mail
Telefon nr.
Mobil nr.
Fødselsdag (dd.mm.åååå)
Køn
Forælder fornavn  v. ansøger u 18
Forælder efternavn
Forælder email
Forælder telefon
Jeg accepterer betingelserne for medlemskab
Jeg tilmelder mig IPP2 klubkursus.
Jeg tilmelder mig IPP2 ugekursus
Jeg tilmelder mig børn & ungdomsholdet
Kontingent:
Voksne: 1.200 kr/år.
To voksne på samme adresse slipper hver med 1.050 kr/år.
Unge under 25 år: 600 kr/år.
Indmeldes man efter 1. august slipper man med halvt kontingent for det år, hvis man ikke tidligere har været medlem af Marstal Kajakklub.
Kontingentet gælder fra 1. april til 31. marts året efter.
 
Kursusgebyr:
IPP2 klubkursus: 500 kr
IPP2 ugekursus: 1.900 kr
Børn og unge optil 16 år: 0 kr.