Indmeldelse i klubben

Hvert forår afholder klubben et Åbent Hus arrangement i april/maj, hvor der er mulighed for at melde sig ind i klubben. Arrangementet bliver annonceret i Ærø Ugeavis og på hjemmesiden. Her kan voksne blive tilmeldt begynderundervisningen, der starter i maj-juni.

Derudover kan man kontakte nedenstående, hvis man er interesseret i at blive medlem.

Voksne (over 16 år)
 
Kurt Lund
Oldegade 16
5970 Ærøskøbing
Tlf. 23411086
kurtlund61@gmail.com


Børn og Unge (10 til 16 år)
 
Susanne Grube
Strandvejen 29
5960 Marstal
Tlf. 62531662/30131662
sgrube@mail.dk
 
Thea de Magos Jensen
Knasterbjergvej 8
5960 Marstal
Tlf. 32964171
theadmj@gmail.com
 
Venligst udfyld denne indmeldelsesblanket. Den udfyldte blanket sendes til den relevante kontaktperson ovenfor. Det anses for givet, at ansøgere har gjort sig bekendt med klubbens sikkerheds­reg­ler, ordens­reg­ler etc.